En Escocia, En Galego é un proxecto work-in-progress cuxa intención é a de aumentar a presenza la lingua e cultura galega en Escocia. Dada a súa natureza bidireccional, tamén posibilitará o dar a coñecer esta conexión galego-escocesa en Galicia, así como as actividades de difusión cultural que galegas e galegos emigrados ao norte do Reino Unido están a levar a cabo dende a súa condición diaspórica.

 

Para máis información ou para considerar unha posible colaboración, por favor contacta con nós.

 

 

En Escocia, En Galego is a work-in-progress project aimed at promoting the Galician language and culture in Scotland. Due to its bidirectional nature, it will also foster the possibility of making this Galician-Scottish connection visible in Galicia, as well as the activities of cultural dissemination that the Galician migrants on the north of the United Kingdom are currently performing due to their diasporic status.

 

For further information or to suggest a collaboration, please drop us a line.